shutterstock_692204281

Щастието и комфортът на онези, които обслужваме, зависи от щастието и комфорта на нашия екип. Работата, която вършите, ще бъде предизвикателна, но и възнаграждаваща. Вярваме, че при нас ще намерите цел, смисъл и шанс да бъдете част от нещо много голямо и стойностно.

Блокс Здравни и Социални грижи предоставя възможност за платен стаж през програмата на МОН “Студентски практики”. Млади и мотивирани студенти могат да упражнят теоретичните и практическите си умения в позициите: социален асистент, рехабилитатор, трудотерапевт и психолог. След успешно завършване на стажантската програма предоставяме възможност за подписване на постоянен трудов договор.

Може да кандидатствате по програмата тук: https://praktiki.mon.bg/

Ако искате да работите в среда, в която можете да покажете най-доброто от себе си, присъединете се към нас!

В момента търсим да назначим служители в следните направления:

Кандидатствай  Блокс Драгалевци Вилидж

  • Домашен асистент

   Търсим мотивирани и сърдечни кандидати за позиция Домашен  асистент.

   Функция:

   Домашните асистенти са сърцето на функционалния модел в “Блокс Драгалевци Вилидж”, част от голям работен екип, който осигурява грижи в различни направления.

   Основни задължения:

   1. Подпомагат резидентите при прием на лекарства.
   2. Отговарят за изпълнението на ежедневни дейности: обличане, къпане, готвене, хранене, личен тоалет, почистване.
   3. Подкрепят резидентите  да участват в редица социални дейности- посещение на различни класове, курсове, участие в игри и терапии.
   4. Изпълняват различни задачи под надзора на медицински специалисти, за което ще бъдат обучени.
   5. Осигуряват лична грижа- ръководят, насърчават, придружават и подпомагат резидентите.
   6. Предоставят грижи за резидентите по съпричастен, ефективен и навременен начин.
   7. Комуникират с медицинския екип за осигуряване на оптимална грижа.
   8. Отговарят за нуждите на резидентите, като същевременно насърчава независимостта им.

   Успешните  кандидати трябва да притежават:

   1. Средно образование.
   2. Силна мотивация за работа.
   3.  Готовност за придобиване на нови знания и умения.
   4.  Емпатия и грижа.
   5. Способност за поемане на отговорност.
   6. Умение за спазване на конфиденциалност.
   7.  Готовност за работа на смени – дневни и нощни.
   8. Професионален опит като „Health Care Assistant“ в „Long-term care sector“ се счита за предимство и дава възможност за реализация и развитие на служителите в екипа – ментори, супервайзори.
   9. Професионален опит в болнично заведение, хоспис и/или дом за възрастни  се счита за предимство.
   10. Придобита професионална квалификация по професиите – Болногледач, Социален асистент и Здравен асистен се счита за предимство.
   11. Владеенето на английски език се счита за предимство.

   Работодателят предлага:

   1. Конкурентно възнаграждение и социален пакет.
   2. Възможност за присъединяване към стабилна  компания използваща модерни технологии и иновации, отлична работна среда, съчетана с възможности за кариерно и личностно  развитие.
   3. Въвеждащо обучение.
   4. Работа във  висококвалифициран работен екип.
   5. Признание и стимулиране при показани  професионални и личностни качества.
   6. Фирмена култура, имаща за цел задържане и развитие на служителите.
   7. Работен процес протичащ в уютна домашна обстановка.
   8. Работен процес, в който от вас се изисква да дарявате усмивки, топлина и грижа, създавайки приятелства.
   9. Работа на график  – 12-часови смени/ дневни и нощни.
   10. Работно място с  комуникативна локация – бул.  „Околовръстен път“ № 72 в непосредствена близост до спирки на градски транспорт –   рейс № 111, рейс  № 64, рейс № 98.
   11. Трудов договор, Блокс здравни и социални грижи ЕООД.

   Изпратете Вашите автобиографии. 
   Блокс здравни и социални грижи  е администратор на лични данни и използва информацията, която предоставяте само за целите на процеса на подбор.

   Ще се свържем само с одобрените кандидати.

  • Трудотерапевт

   Търсим мотивирани и сърдечни кандидати за позиция Трудотерапевт.

   Функция:

   Трудотерапевтът  е част от специализирания екип, който се грижи на настанените пациенти/ резиденти. След извършване на  първоначалната  оценка на състоянието на пациента/ резидента се  прилагат програми за трудотерапия предвид специфичните му нужди.

   Описание и основни задължения:
   Използва  подходящи методи за подобряване и преодоляване на функционални физически, психически и социални нарушения и изграждане на трудови навици и стереотипи, като се използват оптимално наличните възможности на пациентите/ резидентите. Прилага корекционни техники на работа с оглед придобиване на трудови навици, осмисляне на времето и развиване на финната моторика.

   1. Участва в мултидисциплинарен екип с други специалисти при изготвяне оценка на потребностите от подкрепа на пациенти/ резиденти и на индивидуални планове за подкрепа.
   2. Организира трудотерапевтична дейност съобразно индивидуалните възможности на потребителя и личния избор на всеки.
   3. Обучава потребителите на самостоятелност при хранене, затвърждаване на хигиенните навици и изграждане на умения за извършване на дейности от ежедневието;
   4. Организира и взема участие в занимания, свързани с трудова дейност и хоби, съобразени с индивидуалния план за всеки и степента на нарушенията му.
   5. Изработва годишен, седмичен и ежедневен план за работа, съобразно възможностите, начертаните стъпки и интересите на обслужваните лица.
   6. Изработва съвместно със социален асистент, медицински персонал и рехабилитатор оценки за развитие на потенциала на настанените пациенти/ резиденти.
   7. Системно и целенасочено работи за изграждане на навици за самообслужване и независимост у потребителите съобразно вида и степента на нарушенията, подпомагане на тяхната автономност;.
   8. Попълва точно и в съответствие с  указанията,  необходимите документи.

   Работодателят предлага:
   Конкурентно възнаграждение и социален пакет.
   Възможност за присъединяване към стабилна  компания използваща модерни технологии и иновации, отлична работна среда, съчетана с възможности за кариерно и личностно развитие.
   Работно време с нормална продължителност  – 8- часова дневна заетост.
   Въвеждащо обучение.
   Работа във  висококвалифициран работен екип.
   Признание и стимулиране при показани  професионални и личностни качества.
   Фирмена култура, имаща за цел задържане и развитие на служителите.
   Работно място с  комуникативна локация – бул.  „Околовръстен път“ № 72 в непосредствена близост до спирки на градски транспорт –   рейс № 111, рейс  № 64.
   Трудов договор, Блокс здравни и социални грижи.

   Изпратете Вашите автобиографии.
   Блокс Здравни и Социални Грижи  е администратор на лични данни и използва информацията, която предоставяте само за целите на процеса на подбор.

   Ще се свържем само с одобрените кандидати.

  • Хигиенист

   Търсим мотивирани и сърдечни кандидати за позиция Хигиенист.

   Основни задължения:

   1. Почиства и извършва дезинфекция на стаите на резидентите и общите помещения, санитарните възли и коридори.
   2. Зарежда с хигиенни консумативи резидентските стаи и санитарните помещения.
   3. Отговаря за изхвърлянето на отпадъците съобразно изискванията.
   4. Проверява състоянието на работните помещения след приключване на работа.
   5. Отговаря за смяна на бельото и подготовката на стаите за настаняване на резиденти.
   6. Работи по утвърдени политики и стандарти за предоставяне и поддържане на високо ниво на хигиена..

   Успешните  кандидати трябва да притежават:

   1. Висока дисциплина и организираност.
   2. Силна мотивация за работа.
   3. Бързина и качество на работа.
   4. Екипност и колегиалност.
   5. Емоционална стабилност и лоялност.
   6. Умение за спазване на конфиденциалност.
   7. Емпатия, търпение и толерантност.
   8. Готовност за работа на смени – 12-часови/ дневни.
   9. Желание за придобиване на нови знания и умения.
   10. Професионален опит в болнично заведение, хоспис и/или дом за възрастни  ще се счита за предимство.

   Работодателят предлага:

   1. Възможност за присъединяване към стабилна  компания използваща модерни технологии и иновации, отлична работна среда, съчетана с възможности за кариерно и личностно  развитие.
   2. Въвеждащо обучение.
   3. Работа във  висококвалифициран работен екип.
   4. Признание и стимулиране при показани  професионални и личностни качества.
   5. Фирмена култура, имаща за цел задържане и развитие на служителите.
   6. Сигурност на заетостта при коректен работодател.
   7. Работа на график  – 12-часови смени/ дневни.
   8. Работно място с  комуникативна локация – бул.  „Околовръстен път“ № 72 в непосредствена близост до спирки на градски транспорт – рейс № 111, рейс № 64.
   9. Трудов договор, Блокс здравни и социални грижи ЕООД.

   Изпратете Вашите автобиографии. 
   Блокс здравни и социални грижи  е администратор на лични данни и използва информацията, която предоставяте само за целите на процеса на подбор.

   Ще се свържем само с одобрените кандидати.

  Блокс Хоспис

  • Болногледач

   Търсим мотивирани и сърдечни кандидати за позиция Болногледач.

   Функция:
   Болногледачът подпомага дейността на специалистите по здравни грижи, като  изпълнява дейности в помощ на  пациента за удовлетворяване на основните му жизнени потребности . Болногледачите са част от голям работен екип, който осигурява грижи в различни направления.

    Основни задължения:

   1. Предоставя грижи за пациентите  по съпричастен, ефективен и навременен начин, като поставя достойнството и желанията на болния  на първо място.
   2. Под ръководството на лекар или специалист по здравни грижи подпомага пациента при удовлетворяване на основните му жизнени потребности – хранене, хигиена, осигуряване на психосоциален комфорт и др.
   3. Прилага различни методи и техники в общуването с пациента и с неговите близки – емоционална подкрепа и емпатия.
   4. Стриктно изпълнява индивидуалния план за грижа под ръководството на медицинска  сестра.
   5. Придружава и асистира пациентите.
   6. Осигурява на пациента занимания според състоянието и възможностите му.

   Успешните  кандидати трябва да притежават:

   1. Средно образование.
   2. Силна мотивация за работа.
   3. Готовност за придобиване на нови знания и умения.
   4. Емпатия, търпение и толерантност.
   5. Емоционална стабилност и лоялност.
   6. Способност за поемане на отговорност.
   7. Умение за спазване на конфиденциалност.
   8. Готовност за работа на смени – дневни и нощни.
   9. Професионален опит като „Health Care Assistant“ в „Long-term care sector“ се счита за предимство и дава възможност за реализация и развитие на служителите в екипа – ментори, супервайзори.
   10. Професионален опит в болнично заведение, хоспис и/или дом за възрастни се счита за предимство.
   11. Придобита професионална квалификация по професиите – Болногледач, Социален асистент и Здравен асистен се счита за предимство.

   Работодателят предлага:

   1.  Възможност за присъединяване към стабилна  компания използваща модерни технологии и иновации, отлична работна среда, съчетана с възможности за кариерно и личностно  развитие.
   2. Въвеждащо обучение.
   3. Работа във  висококвалифициран работен екип.
   4. Признание и стимулиране при показани професионални и личностни качества.
   5. Фирмена култура, имаща за цел задържане и развитие на служителите.
   6. Сигурност на заетостта при коректен работодател.
   7. Работа на график  – 12-часови смени/ дневни и нощни.
   8.  Работно място с  комуникативна локация – бул.  „Околовръстен път“ № 70 А в непосредствена близост до спирки на градски транспорт –   рейс № 111, рейс  № 64, рейс № 98.
   9. Трудов договор, Блокс здравни и социални грижи ЕООД.

   Изпратете Вашите автобиографии. 
   Блокс Рехабилитейшън енд резиденшъл сървисис е администратор на лични данни и използва информацията, която предоставяте само за целите на процеса на подбор.

   Ще се свържем само с одобрените кандидати.

  • Трудотерапевт

   Търсим мотивирани и сърдечни кандидати за позиция Трудотерапевт.

   Функция:

   Трудотерапевтът  е част от специализирания екип, който се грижи на настанените пациенти/ резиденти. След извършване на  първоначалната  оценка на състоянието на пациента/ резидента се  прилагат програми за трудотерапия предвид специфичните му нужди.

   Описание и основни задължения:
   Използва  подходящи методи за подобряване и преодоляване на функционални физически, психически и социални нарушения и изграждане на трудови навици и стереотипи, като се използват оптимално наличните възможности на пациентите/ резидентите. Прилага корекционни техники на работа с оглед придобиване на трудови навици, осмисляне на времето и развиване на финната моторика.

   1. Участва в мултидисциплинарен екип с други специалисти при изготвяне оценка на потребностите от подкрепа на пациенти/ резиденти и на индивидуални планове за подкрепа.
   2. Организира трудотерапевтична дейност съобразно индивидуалните възможности на потребителя и личния избор на всеки.
   3. Обучава потребителите на самостоятелност при хранене, затвърждаване на хигиенните навици и изграждане на умения за извършване на дейности от ежедневието;
   4. Организира и взема участие в занимания, свързани с трудова дейност и хоби, съобразени с индивидуалния план за всеки и степента на нарушенията му.
   5. Изработва годишен, седмичен и ежедневен план за работа, съобразно възможностите, начертаните стъпки и интересите на обслужваните лица.
   6. Изработва съвместно със социален асистент, медицински персонал и рехабилитатор оценки за развитие на потенциала на настанените пациенти/ резиденти.
   7. Системно и целенасочено работи за изграждане на навици за самообслужване и независимост у потребителите съобразно вида и степента на нарушенията, подпомагане на тяхната автономност;.
   8. Попълва точно и в съответствие с  указанията,  необходимите документи.

   Работодателят предлага:
   Конкурентно възнаграждение и социален пакет.
   Възможност за присъединяване към стабилна  компания използваща модерни технологии и иновации, отлична работна среда, съчетана с възможности за кариерно и личностно развитие.
   Работно време с нормална продължителност  – 8- часова дневна заетост.
   Въвеждащо обучение.
   Работа във  висококвалифициран работен екип.
   Признание и стимулиране при показани  професионални и личностни качества.
   Фирмена култура, имаща за цел задържане и развитие на служителите.
   Работно място с  комуникативна локация – бул.  „Околовръстен път“ № 72 в непосредствена близост до спирки на градски транспорт –   рейс № 111, рейс  № 64.
   Трудов договор, Блокс здравни и социални грижи.

   Изпратете Вашите автобиографии.
   Блокс Здравни и Социални Грижи  е администратор на лични данни и използва информацията, която предоставяте само за целите на процеса на подбор.

   Ще се свържем само с одобрените кандидати.

  • Инструктор диетично хранене

   Търсим мотивирани и сърдечни кандидати за позиция Инструктор диетично хранене.

   Функция:

   Изготвя седмични менюта за пациентите и се грижи доставената храна да отговаря на нормативите за количество и качество.

   Основни задължения:

   1. Съставя седмични менюта съобразно специфичните нужди на пациентите.
   2. Изготвя и изпраща заявки на кетъринговата фирма за приготвяне на храна съобразно диетата и предпочитанията на пациентите.
   3. Сервира и отсервира храната в стаите на пациентите .
   4. Следи за спазването на санитарно-хигиенните изисквания при приемането на храната като контролира качеството и количеството на ястията и разпределението им.
   5. Контролира мероприятията по дезинфекцията на кухненските помещения.
   6. Попълва точно и в съответствие с указанията, необходимата документация.

   Успешните кандидати трябва да притежават:

   1. Придобита специалност – Инструктор по хранене.
   2. Силна мотивация за работа.
   3. Емпатия, търпение и толерантност.
   4. Емоционална стабилност и лоялност.
   5. Способност за поемане на отговорност.
   6. Умение за спазване на конфиденциалност.
   7. Професионален опит в болнично заведение, хоспис и/или дом за възрастни ще се счита за предимство.
   8. Владеенето на английски език ще се счита за предимство.

   Работодателят предлага:

   1. Конкурентно възнаграждение и социален пакет.
   2. Възможност за присъединяване към стабилна компания използваща модерни технологии и иновации, отлична работна среда, съчетана с възможности за кариерно и личностно развитие.
   3. Въвеждащо обучение.
   4. Работа във висококвалифициран работен екип.
   5. Признание и стимулиране при показани професионални и личностни качества.
   6. Фирмена култура, имаща за цел задържане и развитие на служителите.
   7. Сигурност на заетостта при коректен работодател.
   8. Работно време на график – ритъм на работа 2/2 дни по 12-часови дневни смени от 7.30 до 19.30 ч.
   8. Работно място с локация – бул. „Околовръстен път“ № 72 в непосредствена близост до спирки на градски транспорт – рейс № 111, рейс № 64, рейс № 98 и метростанция „Бизнес парк“.
   9. Трудов договор, Блокс Хоспис ЕООД

   Изпратете Вашите автобиографии.
   Блокс Хоспис ЕООД е администратор на лични данни и използва информацията, която предоставяте само за целите на процеса на подбор.

   Ще се свържем само с одобрените кандидати.

  Блокс Рехабилитация

  • Лекари

   Търси да назначи Лекари
   * с призната специалност по Физикална и рехабилитационна медицина или
   * с призната специалност с Вътрешни болести или
   * без призната специалност.

   Функция:
   Извършва цялостната дейност по диагностика и лечение на пациентите в направленията Физикална и рехабилитационна медицина, Вътрешни болести.

   Основни задължения:
   Диагностицира, назначава и извършва  терапия на  пациентите  по съпричастен, ефективен и навременен начин, като поставя добрите медицински практики, достойнството, уважението и желанията на пациентите на първо място.
   Извършва клинични прегледи.
   Попълва точно и в съответствие с  указанията,  необходимите документи.

   Успешните  кандидати трябва да притежават:
   1. Завършено висше медицинско образование:
   * с призната специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“ или
   * с призната специалност „Вътрешни болести“ или
   * без призната специалност.
   2. Силна мотивация за работа.
   3. Емпатия, търпение и толерантност.
   4. Емоционална стабилност и лоялност.
   5. Способност за поемане на отговорност.
   6. Умение за спазване на конфиденциалност.
   7. Професионален опит.

   Работодателят предлага:
   1. Възможност за присъединяване към стабилна  компания използваща модерни технологии и иновации, отлична работна среда, съчетана с възможности за кариерно и личностно  развитие.
   2. Работно време на график.
   3. Работа във  висококвалифициран работен екип.
   4. Признание и стимулиране при показани  професионални и личностни качества.
   5. Фирмена култура, имаща за цел задържане и развитие на служителите.
   6. Работно място с локация – бул.  „Околовръстен път“ № 72 в непосредствена близост до спирки на градски транспорт –   рейс № 111
   7. Трудов договор, Специализирана болница за рехабилитация и продължително лечение Блокс

   Изпратете Вашите автобиографии.
   Специализирана болница за рехабилитация и продължително лечение Блокс е администратор на лични данни и използва информацията, която предоставяте само за целите на процеса на подбор.

   Ще се свържем само с одобрените кандидати.

  • Трудотерапевт

   Търсим мотивирани и сърдечни кандидати за позиция Трудотерапевт.

   Функция:
   Трудотерапевтът е част от специализирания екип, който се грижи на настанените пациенти. След извършване на  първоначалната  оценка на състоянието на пациента се  прилагат програми за трудотерапия предвид специфичните му нужди.

   Описание и основни задължения:
   Използва  подходящи методи за подобряване и преодоляване на функционални физически, психически и социални нарушения и изграждане на трудови навици и стереотипи, като се използват оптимално наличните възможности на пациентите. Прилага корекционни техники на работа с оглед придобиване на трудови навици, осмисляне на времето и развиване на финната моторика.

   1.  Участва в мултидисциплинарен екип с други специалисти при изготвяне оценка на потребностите от подкрепа на пациенти и на индивидуални планове за подкрепа.
   2. Организира трудотерапевтична дейност съобразно индивидуалните възможности на потребителя и личния избор на всеки.
   3. Обучава потребителите на самостоятелност при хранене, затвърждаване на хигиенните навици и изграждане на умения за извършване на дейности от ежедневието;
   4. Организира и взема участие в занимания, свързани с трудова дейност и хоби, съобразени с индивидуалния план за всеки и степента на нарушенията му.
   5. Изработва годишен, седмичен и ежедневен план за работа, съобразно възможностите, начертаните стъпки и интересите на обслужваните лица.
   6. Изработва съвместно с медицински персонал и рехабилитатор оценки за развитие на потенциала на настанените пациенти.
   7. Системно и целенасочено работи за изграждане на навици за самообслужване и независимост у потребителите съобразно вида и степента на нарушенията, подпомагане на тяхната автономност;.
   8. Попълва точно и в съответствие с  указанията,  необходимите документи.

   Работодателят предлага:
   1. Възможност за присъединяване към стабилна  компания използваща модерни технологии и иновации, отлична работна среда, съчетана с възможности за кариерно и личностно развитие.
   2. Работно време на график.
   3. Работа във  висококвалифициран работен екип.
   4. Признание и стимулиране при показани  професионални и личностни качества.
   5. Фирмена култура, имаща за цел задържане и развитие на служителите.
   6. Работно място с локация – бул.  „Околовръстен път“ № 72 в непосредствена близост до спирки на градски транспорт –   рейс № 111.
   7. Трудов договор, Специализирана болница за рехабилитация и продължително лечение Блокс.

   Изпратете Вашите автобиографии.
   Специализирана болница за рехабилитация и продължително лечение Блокс е администратор на лични данни и използва информацията, която предоставяте само за целите на процеса на подбор.

   Ще се свържем само с одобрените кандидати.

  • Рехабилитатор / Кинезитерапевт

   Търсим мотивирани и сърдечни кандидати за позиция Рехабилитатор/Кинезитерапевт.

   Функция:
   Рехабилитаторът/ Кинезитерапевтът е част от специализиран рехабилитационен екип. След извършване на първоначалната оценка на състоянието на пациента се прилага програми за рехабилитация предвид специфичните нужди на пациента.

   Основни задължения:
   Прилага стандартни и специализирани кинезитерапевтични техники при осъществяване на рехабилитационната програма.
   1. Използва подходящи методи за комуникация с пациентите и полагащите здравни грижи, с цел разбиране за състоянието и постигане на максимално възстановяване.
   2. Осъществява индивидуална и групова кинезитерапия с цел оптимално функционално възстановяване съобразено с възможностите и състоянието на пациентите.
   3. Проследява състоянието и ефекта от терапията.
   4. Обучава пациентите, техните близки и служителите предоставящи здравни грижи как да предотвратят наранявания, прилага програми с различни лечебни/поддържащи техники целящи оптимално функционално възстановяване предвид спецификите на травмите, уврежданията и състоянието.
   5. Прилага трудотерапевтични програми/техники, развиващи уменията за автономен живот на пациентите предвид състояние и възможности им.
   6. Попълва точно и в съответствие с указанията, необходимите документи.
   Успешните кандидати трябва да притежават:
   1. Завършено висше образование по специалност – Рехабилитация, Кинезитерапия.
   2. Отлични комуникативни умения при разговор с пациенти и техните близки, които могат да имат тежко когнитивно, физическо увреждане или да са в тежко емоционално състояние.
   3. Способност за изграждане и поддържане на връзка с пациентите.
   4. Умения за работа в екип.
   5. Готовност за придобиване на нови знания и умения.
   6. Емпатия, търпение и толерантност.
   7. Емоционална стабилност и лоялност.
   8. Способност за поемане на отговорност.
   9. Умение за спазване на конфиденциалност.
   10. Професионален опит с пациенти с неврологични заболявания и/или допълнителни квалификационни курсове ще се считат за предимство.
   11. Владеенето на английски език ще се счита за сериозно предимство.

   Работодателят предлага:
   1. Възможност за присъединяване към стабилна компания използваща модерни технологии и иновации, отлична работна среда, съчетана с възможности за кариерно и личностно развитие.
   2. Работа на график.
   3. Работа във висококвалифициран работен екип.
   4. Признание и стимулиране при показани професионални и личностни качества.
   5. Фирмена култура, имаща за цел задържане и развитие на служителите.
   6. Работно място с локация – бул. „Околовръстен път“ № 72 в непосредствена близост до спирки на градски транспорт – рейс № 111.
   7. Трудов договор, Специализирана болница за рехабилитация и продължително лечение Блокс

   Изпратете Вашите автобиографии.
   Специализирана болница за рехабилитация и продължително лечение Блокс е администратор на лични данни и използва информацията, която предоставяте само за целите на процеса на подбор.

   Ще се свържем само с одобрените кандидати.

  • Медицински сестри

   Търсим мотивирани и сърдечни кандидати за позиция Медицинска сестра.

   Функция:
   Медицинската сестра подпомага цялостната дейност по диагностика и лечение на пациентите.
   Извършва необходимите манипулации и организира диагностичните изследвания,
   назначени от лекаря.

   Основни задължения:
   1. Предоставя грижи и лечение за пациентите по съпричастен, ефективен и навременен начин, като поставя достойнството, уважението и желанията на болния на първо място.
   2. Своевременно и точно изпълнява индивидуалния план за грижа и лечение съобразно назначенията на лекар.
   3. Осъществява качествени общи и специализирани грижи за болните, основани на цялостен подход и засилена екипна комуникация.
   4. Извършва системен контрол върху хигиенното състояние, супервизия върху помощния персонал.
   5. Отговаря за правилната дистрибуция и приложение на медикаментите.
   6. Следи за постоянното наличие на необходимите лекарствени средства и
   консумативи.
   7. Попълва точно и в съответствие с указанията, необходимите документи, свързани с грижата и лечението на пациентите и дневните работни задължения и отчетност.

   Успешните кандидати трябва да притежават:
   1. Завършено образование – Медицинска сестра.
   2. Силна мотивация за работа.
   3. Готовност за придобиване на нови знания и умения.
   4. Емпатия, търпение и толерантност.
   5. Емоционална стабилност и лоялност.
   6. Способност за поемане на отговорност.
   7. Умение за спазване на конфиденциалност.
   8. Готовност за работа на смени – дневни и нощни.
   9. Професионален опит в „Nursing homes“, „Long-term care facilities“ се счита за предимство и дава възможност за реализация и развитие на служителите в екипа – ментори, супервайзори.
   10. Професионален опит в болнично заведение, хоспис и/или дом за възрастни ще се счита за предимство.
   11. Владеенето на английски език ще се счита за сериозно предимство.

   Работодателят предлага:
   1. Конкурентно възнаграждение и социален пакет.
   2. Възможност за присъединяване към стабилна компания използваща модерни технологии и иновации, отлична работна среда, съчетана с възможности за кариерно и личностно развитие.
   3. Работа във висококвалифициран работен екип.
   4. Признание и стимулиране при показани професионални и личностни качества.
   5. Фирмена култура, имаща за цел задържане и развитие на служителите.
   6. Сигурност на заетостта при коректен работодател.
   7. Работа на график – 12-часови смени/ дневни и нощни
   8. Работно място е с локация – бул. „Околовръстен път“ № 72 в непосредствена близост до спирки на градски транспорт – рейс № 111
   9. Трудов договор, Специализирана болница за рехабилитация и продължително лечение Блокс

   Изпратете Вашите автобиографии.
   Специализирана болница за рехабилитация и продължително лечение Блокс е администратор на лични данни и използва информацията, която предоставяте само за целите на процеса на подбор.

   Ще се свържем само с одобрените кандидати.

  При желание да кандидатствате за някоя от отворените позиции, моля изпратете CV на е-мейл: careers@blocks.care или получете повече информация на телефон: +359 892 002 020.